#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Zastosowanie metod chromatograficznych
Technologia chemiczna

Voelkel Adam (red.)

W książce omówiono podstawowe techniki chromatograficzne, takie jak: chromatografia gazowa (GC), chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia cienkowarstwowa (TLC), a także metody przygotowania próbek do analizy chromatograficznej oraz tzw. techniki sprzężone, wykorzystujące chromatografię w połączeniu z technikami spektroskopowymi. Zaprezentowano metody analizy jakościowej i ilościowej w chromatografii. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie metod chromatograficznych w analityce, jak również w badaniach fizykochemicznych z uwzględnieniem zjawiska adsorpcji oraz tzw. odwróconej chromatografii gazowej (IGC). Opisano podstawowe czynności dotyczące oprogramowania stosowanego w obsłudze chromatografów gazowych oraz cieczowych.

Indeks: ISBN 978-83-7143-904-9
Rok wydania: 2010
Wydanie: II poprawione
Status: dostępna
Stron: 186