#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Zamówienia publiczna jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Ekonomia

Borowiec Arkadiusz

Głównym celem podjętych badań była charakterystyka zamówień publicznych jako instrumentu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Przedstawiono główne ograniczenia i bariery rozwoju tych przedsiębiorstw: prawną, ekonomiczną, zarządzania, edukacyjną i społeczną. Scharakteryzowano zamówienia publiczne na tle innych instrumentów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, a także skonfrontowano rozwiązania przyjęte w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych i Niemiec z polskimi z uwzględnieniem polskiego system zamówień publicznych od 1918 roku. Przeanalizowano szanse i zagrożenia, jakie dla małych i średnich przedsiębiorstw stwarza obowiązująca obecnie ustawa o zamówieniach publicznych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych i na ich podstawie określono wpływ zamówień publicznych na wyniki finansowe małych i średnich przedsiębiorstw, ich płynność finansową, rentowność i pozycję na rynku. Na zakończenie przedstawiono kierunki kształtowania skutecznego systemu zamówień publicznych jako instrumentu wspierania MSP w Polsce. Opisano zjawiska patologiczne związane z tym systemem, a także skutki ekonomiczne i organizacyjne przymusowego wycofania się z preferencji krajowych w zamówieniach publicznych. Podjęto próbę opracowania metody hierarchii analitycznej pozwalającej na określanie wag procentowych kryteriów punktowanych. Zaproponowano outsourcing usług przetargowych jako istotny element poprawy dostępu MSP do systemu zamówień publicznych.

Indeks: ISBN 978-83-7143-912-4
Rok wydania: 2010
Wydanie: III poprawione
Status: dostępna
Stron: 190