#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Cyfrowe metody badania przetworników analogowo-cyfrowych
Telekomunikacja

Domańska Anna

Książka dotyczy przetworników A/C typu Nyquista. Poruszono w niej zagadnienia związane z właściwościami przetworników, ich opisem i badaniem. Zarówno opis, jak i metody badania tych właściwości są uniwersalne – ich stosowalność nie zależy od zasady działania (struktury) przetworników. Przedstawiono cyfrowe metody badania przetworników A/C oparte na cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Zamieszczono kompleksowe, szczegółowe wiadomości o ilościowej ocenie różnych aspektów przetwarzania a-c, a także o możliwościach jego modyfikacji, pozwalających osiągnąć parametry lepsze niż pierwotne parametry przetwornika A/C.

Indeks: ISBN 978-83-7143-913-1
Rok wydania: 2010
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 86