#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Sterowanie adaptacyjne. Ćwiczenia laboratoryjne
Automatyka i robotyka

Horla Dariusz

Tematyka skryptu obejmuje zagadnienia identyfikacji i adaptacji w układach sterowania, przy czym zaprezentowano zarówno klasyczne, jak i zaawansowane metody. Wszystkie rozdziały mają taką samą strukturę: krótki opis metody sterowania, stanowiący wprowadzenie do postawionego problemu, przedstawienie modelu obiektu i sposobu estymacji jego parametrów, podanie prawa sterowania i jego wyprowadzenie oraz omówienie przebiegu ćwiczenia wraz z przykładową ilustracją do niego. W skrypcie przedstawiono wpływ ograniczeń występujących w rzeczywistych układach regulacji, nałożonych na sygnał sterujący, na proces regulacji adaptacyjnej, a także na immanentnie z nim związany proces identyfikacji w czasie rzeczywistym. Drugie wydanie rozszerzono o dwa rozdziały dotyczące zagadnień sterowania dualnego i adaptacyjnej regulacji impulsowej. W wielu miejscach rozszerzono opis metod sterowania i dodano schematy blokowe.

Indeks: ISBN 978-83-7143-927-8
Rok wydania: 2008
Wydanie: III poprawione
Status: nakład wyczerpany
Stron: 126