#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Podstawy metrologii i inżynierii pomiarowej
Elektrotechnika

Cysewska - Sobusiak Anna

Tematyka książki dotyczy metrologii i inżynierii pomiarowej, które obejmują teorie i praktykę pomiarów, niezależnie od ich rodzaju i dokładności. Przedstawiono przykłady planowania i realizacji zadań pomiarowych. Zamieszczono wybrane elementy metrologii prawnej. Podano informacje dotyczące sposobu zapisu wielkości, wartości i jednostek zgodnie z zaleceniami SI. Omówiono specyfikę pozyskiwania sygnałów pomiarowych, sygnały optyczne i systemy optoelektroniczne oraz poszczególne etapy analizy niedokładności pomiarów.

Indeks: ISBN 978-83-7143-943-8
Rok wydania: 2010
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 172