#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Projektowanie zewnętrznych sieci radiowych od 2,4 GHz do 38 GHz
Elektrotechnika

Ludwikowski Paweł
Nawrowski Ryszard

Skrypt jest adresowany do studentów kierunku elektrotechnika. Zamieszczono w nim informacje na temat projektowania zewnętrznych sieci radiowych działających na częstotliwości 2,4–38 GHz. Ponadto dokonano krótkiej prezentacji technologii radiowych Wi-Fi i WiMAX oraz technologii radiolinii z pominięciem zastosowań telekomunikacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie propagacji fal elektromagnetycznych i na towarzyszące jej zjawiska. Zaprezentowano także podstawowe obliczenia wykonywane podczas przygotowywania projektu, m.in. w celu określenia tłumienia trasy propagacji sygnału oraz sporządzenia bilansu łącza radiowego.

Indeks: ISBN 978-83-7143-953-7
Rok wydania: 2010
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 126