#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Rozprawy naukowe
Inne

Kłos Zbigniew (red.)

Książka jest poświęcona specyficznej kategorii publikacji – rozprawy naukowej. Na początku omówiono wytwory pracy naukowców, w szczególności przedstawiono naukę jako rodzaj wiedzy, zaakcentowano rolę podmiotów nauki – naukowców. Następnie podjęto intrygujące zagadnienie relacji między teorią a eksperymentem na przykładzie koncepcji ewolucji wszechświata – począwszy od czasów starożytnych, przez średniowiecze, oświecenie, po czasy współczesne. Wykazano, że oba te elementy wzajemnie się stymulują i determinują, służą do wzajemnej weryfikacji, także w przypadku działań mających na celu przygotowanie rozprawy habilitacyjnej. Zwrócono uwagę na szczególny charakter rozpraw naukowych, ich miejsce wśród innych publikacji naukowych i główne cechy. Omówiono takie zagadnienia, jak: formułowanie głównych elementów opisu obszaru badawczego czy ujmowanie tematów rozpraw habilitacyjnych. Ponieważ bardzo istotna jest forma publikowanych rozpraw naukowych, podano ważniejsze zasady ich pisania. Przedstawiono wskazania metodyczne w zakresie formułowania głównych problemów rozprawy i opisu: metody badawczej, przebiegu badań i ich rezultatów wraz z interpretacją wyników. Omówiono także ważniejsze zagadnienia związane z opracowaniem redakcyjnym treści rozprawy. Wskazano na specyfikę redagowania rozpraw habilitacyjnych.

Indeks: ISBN 978-83-7775-003-2
Rok wydania: 2011
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 108