#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Architektura mieszkaniowa i usługowa w programach nauczania, tom 1
Architektura

Pruszewicz-Sipińska Ewa (red.)

Adresatami monografii są studenci semestrów 1 (Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii), 3 (Projektowanie obiektów usługowych), 5 (Projektowanie obiektów mieszkaniowych 2) i 9 (Projektowanie obiektów usługowych 2), realizujący program studiów na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Monografia oprócz celów dydaktyczno-naukowych ma być promocją Wydziału, jak i sposobem na ciągłe podnoszenie jakości edukacji. Umożliwia porównanie i weryfikację efektów zaangażowania w realizacji zadań zarówno studentów, jak i dydaktyków.

Indeks: ISBN 978-83-7775-037-7
Rok wydania: 2011
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 174