#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Podstawy elektrotechniki. Laboratorium
Elektrotechnika

Frąckowiak Jerzy
Nawrowski Ryszard
Zielińska Maria

Skrypt jest przeznaczony do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu podstawy elektrotechniki dla studentów kierunków: elektrotechnika, automatyka i robotyka, energetyka i informatyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Celem ćwiczeń jest utrwalenie i pogłębienie wiadomości teoretycznych z elektroniki, sprawdzenie ich na drodze doświadczalnej, zapoznanie się z aparaturą oraz urządzeniami wykorzystywanymi w laboratorium podstaw elektrotechniki. Opisy ćwiczeń zawierają wstęp teoretyczny, schematy układów pomiarowych, opisy wykonywanych pomiarów i wytyczne do wykonania sprawozdania.

Indeks: ISBN 978-83-7775-044-5
Rok wydania: 2011
Wydanie: I
Status: nakład wyczerpany
Stron: 238