#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Mikroekonomia
Ekonomia

Borowiec Arkadiusz
Brzęczek Tomasz

W podręczniku przedstawiono podstawowe narzędzia ekonomiczne. Aby ułatwić sprawne posługiwanie się nimi, zamieszczono liczne przykłady praktyczne. Podano informacje o rynku i gospodarce rynkowej, o podstawowych elementach mechanizmu rynkowego: popycie, podaży i cenach, a także o równowadze rynkowej. Omówiono zagadnienie elastyczności popytu i elastyczności podaży, główne pojęcia związane z wyborami ekonomicznymi konsumenta i producenta, koszty przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie. Wprowadzono klasyfikację rynków według struktury podaży, zaprezentowano miary koncentracji podaży i ich zastosowanie do klasyfikowania rynków. Szczegółowo opisano pierwszy typ rynku konkurencję doskonałą i podano jej przykłady. Opisano monopol i oligopol oraz rynki czynników produkcji: kapitału, pracy i ziemi.

Indeks: ISBN 978-83-7775-069-8
Rok wydania: 2011
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 202