#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Chromatografia procesowa
Technologia chemiczna

Kadlec Karol
Voelkel Adam

W książce położono nacisk na procesowe wykorzystanie chromatografii jako techniki służącej do rozdziału związków biologicznie aktywnych w przemyśle farmaceutycznym. Zaprezentowano także badania wykonywane w laboratorium z użyciem zwykłego chromatografu preparatywnego, mimo że nie jest to w pełni zgodne z zastosowaniem technik chromatografii w skali przemysłowej. Uczyniono tak dlatego, że wyniki wielu badań naukowych, opracowywanych najpierw w skali laboratoryjnej, stały się solidnym fundamentem wdrażania tychże technik w procesie technologicznym. Autorzy przedstawili podstawowe problemy związane z projektowaniem instalacji, aparaturę, rozwiązania projektowe i modelowanie procesów chromatograficznych. Ponadto omówili chromatografię membranowo-adsorpcyjną, przeciwprądową, wykorzystanie chromatografii w przemyśle biochemicznym i chromatografii cieczowej w technologii chemicznej.

Indeks: ISBN 978-83-7775-078-0
Rok wydania: 2011
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 178