#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Automatyka napędu elektrycznego
Automatyka i robotyka

Deskur Jan
Kaczmarek Tadeusz
Zawirski Krzysztof

Książka jest poświęcona zagadnieniom automatyki układów napędowych. Jest przeznaczona głównie dla studentów kierunków automatyka i robotyka oraz elektrotechnika, ale może być także przydatna dla studentów innych kierunków, np. mechatroniki. W opisie zautomatyzowanych układów napędowych (ZUN) wyróżniono dwie podstawowe części: mechaniczną i elektryczną. Na początku omówiono wspólną dla wszystkich ZUN część mechaniczną, zagadnienia regulacji położenia i prędkości kątowej, metodę wstępnego doboru regulatorów, w której obiekt regulacji jest upraszczany do członu całkującego z opóźnieniem. Uwzględniono tylko proste algorytmy typu proporcjonalno-całkującego, ale z cechami regulatora o dwóch stopniach swobody. Następnie zaprezentowano szczegółowe rozwiązania ZUN, specyficzne dla stosowanego silnika. Opisano takie typy ZUN, jak tyrystorowe i tranzystorowe prądu stałego; regulowane częstotliwościowo z silnikiem indukcyjnym klatkowym i układy łagodnego rozruchu; z silnikiem indukcyjnym pierścieniowym o podwójnym zasilaniu i układy kaskadowe; regulowane częstotliwościowo z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych; z silnikiem synchronicznym o wzbudzeniu elektromagnetycznym z bezpośrednim przemiennikiem częstotliwości oraz z silnikiem przekształtnikowym; z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego; z silnikiem reluktancyjnym przełączalnym. W bardzo syntetycznej formie przedstawiono wybrane układy sterowania bezczujnikowego i odtwarzanie zmiennych stanu dla niektórych wcześniej opisanych układów napędowych.

Indeks: ISBN 978-83-7775-160-2
Rok wydania: 2012
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 282