#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Ekonomiczne i społeczne aspekty reform emerytalnych - Polska i świat
Ekonomia

Szczepański Marek (red.)

Monografia - w zamyśle jej autorów i redaktora naukowego - stanowić ma prezentację wybranych rezultatów badań na temat wdrażanych przez blisko dwie dekady reform emerytalnych w Polsce i w innych krajach.

Indeks: ISBN 978-83-7775-167-1
Rok wydania: 2012
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 146