#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Podstawy sterowania impulsowego
Mechanika

Musielak Ryszard

Skrypt zawiera wybrane wiadomości teoretyczne, których opanowanie pozwoli na poprawne modelowanie i analizę jakościową układów impulsowych liniowych. Zawiera dużo wiadomości podstawowych, także z matematyki, umożliwiających dalsze studia nad problemami sterowania impulsowego. Zamieszczono w nim sporo przykładów, często ilustrowanych graficznie, oraz wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, aby ułatwić przyswojenie i zrozumienie tych prezentowanych zagadnień. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków: mechanika, budowa maszyn i mechatronika.

Indeks: ISBN 978-83-7775-168-8
Rok wydania: 2012
Wydanie: II
Status: dostępna
Stron: 80