#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Modelowanie odbicia promieniowania optycznego
Elektrotechnika

Domke Konrad

Książka jest poświęcona zagadnieniom modelowania odbicia promieniowania optycznego od powierzchni materiału. Zjawisko to powstaje przy interakcji promieniowania padającego na powierzchnię materialnego obiektu i sprowadza się do zmiany parametrów samego promieniowania oraz czasami także do zmiany właściwości lub stanu energetycznego opromienionej powierzchni. Ponadto omówiono fizyczną istotę promieniowania optycznego, opisujące je wielkości, prawa ogólne i zjawiska występujące przy odbiciu promieniowania na granicy między dwoma ośrodkami, oddziaływanie promieniowania optycznego z materią oraz stosowane w różnych dziedzinach nauki i techniki modele odbicia promieniowania ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rozkładu współczynnika odbicia (BRDF) jako najczęściej obecnie stosowanego sposobu opisu odbicia. Przedstawiono podział modeli funkcji BRDF na empiryczne, aproksymacyjne, fizyczne, hybrydowe i inne, opisując przy tym ich złożoność, dokładność, ograniczenia w stosowaniu, użyteczność i zakres zastosowań. Opisano metody i stanowiska pomiarowe służące do eksperymentalnego wyznaczania wartości funkcji BRDF. Cenne podsumowanie monografii stanowi opis zakresu zastosowań modeli odbicia promieniowania w grafice komputerowej, technice świetlnej i w radiacyjnej wymianie ciepła.

Indeks: ISBN 978-83-7775-179-4
Rok wydania: 2012
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 130