#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Zagadnienia elektroenergetyki w ujęciu statystycznych i probabilistycznych badań
Elektrotechnika

Frąckowiak Ryszard

W pracy zaproponowano sposób modelowania obciążenia stacji elektroenergetycznych SN/nN zasilających gospodarstwa domowe. Badano podstawowe czynniki charakteryzujące odbiorcę oraz warunki zewnętrzne, które powodują różne obciążenia stacji. Stwierdzono, że wykazują one silny związek z oświetleniem (czas wschodu i zachodu Słońca, temperatura) oraz z wykorzystywaniem odbiorników energii elektrycznej (ogrzewanie elektryczne, odbiorniki zaliczane do drobnych usług). Badania prowadzono w stanach normalnych oraz zakłóceniowych, poszukując metod, które uwzględniają element niepewności (analiza probabilistyczna).

Indeks: ISBN 978-83-7775-230-2
Rok wydania: 2013
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 232