#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Energooszczędne przejazdy tramwajów ze sterowanymi wektorowo silnikami indukcyjnymi w dynamicznym ruchu miejskim
Elektrotechnika

Rawicki Stanisław

W książce przedstawiono metodę obliczania energooszczędnych przejazdów pojazdów tramwajowych z trakcyjnymi trójfazowymi silnikami indukcyjnymi z polowo zorientowanym sterowaniem. W opracowanych programach komputerowych uwzględniono nie tylko występowanie różnorodnych zakłóceń płynności ruchu, ale również skomplikowany profil trasy – przypadki jazdy w górę i w dół oraz po łuku. Algorytmy przejazdów tramwajów umożliwiają takie zaplanowanie dalszej jazdy pojazdów, aby po ustąpieniu zakłóceń w ruchu miejskim doprowadzić do likwidacji opóźnienia przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. Porównano również parametry energooszczędnych przejazdów pojazdów tramwajowych z trójfazowymi silnikami indukcyjnymi (zasilanymi z falowników) oraz pojazdów z napędowymi silnikami szeregowymi prądu stałego (zasilanymi z czoperów), w szczególności w sytuacji występowania zakłóceń w złożonych, dynamicznych warunkach ruchu miejskiego.

Indeks: ISBN 978-83-7775-267-8
Rok wydania: 2013
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 160