#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Metodologia i redakcja prac naukowych
Inne

Wisłocki Krzysztof

Książka ma przede wszystkim stanowić pomoc podczas przygotowywania oraz ostatecznej redakcji prac naukowych, głównie dyplomowych i doktorskich, a także rozpraw habilitacyjnych. Znaczna część zawartych w niej wiadomości ma charakter ogólny, dzięki czemu może być także przydatna przy redagowaniu prac studyjnych i popularnonaukowych, a nawet w działalności dziennikarskiej. Po przedstawieniu źródeł i historycznych aspektów rozwoju nauki omówiono w niej kolejno: w części II – metodologię prac naukowych (ich cechy i rodzaje, fazy powstawania, schemat metodyczny, strukturę i sposób postępowania w kolejnych etapach pracy); w części III – modelowanie i symulację jako metodę badawczą (definicja i systematyka modeli, cel modelowania, opis modelu, zapewnienie odpowiedniej jakości modelu, weryfikacja, zasadność i istotność modelu oraz analiza wrażliwości); w części IV – ogólne zasady redakcji publikacji naukowych (merytorycznej, językowej oraz technicznej). Książkę uzupełniono bogatym wykazem literatury oraz załącznikami (teksty Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Indeks: ISBN 978-83-7775-283-8
Rok wydania: 2013
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 162