#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Podstawy konstrukcji maszyn
Mechanika

Jasion Paweł
Magnucki Krzysztof

Jest to trzecie, rozszerzone wydanie podręcznika Podstawy konstrukcji maszyn, przeznaczonego dla studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, lecz przydatnego także na innych kierunkach, zwłaszcza na kierunku mechanika i budowa maszyn. Książka składa się z dziesięciu rozdziałów i spisu literatury. W rozdziale pierwszym, będącym wprowadzeniem do zagadnienia, omówiono główne etapy procesu projektowania. Ponadto scharakteryzowano maszyny, zwrócono uwagę na warunki wytrzymałości i stateczności, opisano badania doświadczalne oraz problemy niedokładności wykonania części maszyn. W rozdziale drugim omówiono właściwości i dobór materiałów konstrukcyjnych. W rozdziale trzecim przedstawiono podstawowe połączenia stosowane w budowie maszyn. Sformułowano proste modele matematyczne niektórych połączeń i przedstawiono ich rozwiązania. Tematem rozdziału czwartego są sprężyny, a w rozdziale piątym scharakteryzowano osie i wały oraz podano podstawowe obliczenia z uwzględnieniem zagadnień statycznych i dynamicznych. W rozdziale szóstym opisano łożyska ślizgowe i toczne oraz zwrócono uwagę na proste modele tarcia. W rozdziale siódmym scharakteryzowano podstawowe przekładnie stosowane w budowie maszyn. Opis przekładni zębatych ograniczono jedynie do zagadnień podstawowych. Podobnie w rozdziale ósmym zamieszczono skrócony opis sprzęgieł i hamulców. Rozdział dziewiąty zawiera uwagi na temat projektowania poziomych zbiorników walcowych z uwzględnieniem problemów ich wytrzymałości i stateczności. Ostatni rozdział jest poświęcony zagadnieniom tłumienia drgań i hałasu w budowie maszyn. Szczegółowe opisy prezentowanych zagadnień odniesiono do cytowanej literatury.

Indeks: ISBN 978-83-775-286-9
Rok wydania: 2016
Wydanie: III rozszerzone
Status: dostępna
Stron: 126