#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Metoda obliczeń wymienników ciepła z pionową wężownicą
Budownictwo

Urbanowicz Alicja E.
Wojtkowiak Janusz

W książce zaproponowano autorski sposób obliczania konwekcyjnego współczynnika przejmowania ciepła z zewnętrznej powierzchni wężownicy, zanurzonej w płynie o nieograniczonej pojemności cieplnej, a jego poprawność potwierdzono do-świadczalnie metodą stanu uporządkowanego. Opracowano algorytmy obliczeń cieplno-przepływowych dla dwóch przypad-ków: wężownicy zanurzonej w dużym zbiorniku z płynem o stałej temperaturze oraz wężownicy w zbiorniku wypełnionym płynem o zmieniającej się (rosnącej) temperaturze. Poprawność działania programów, napisanych w języku Fortran, po-twierdzono w symulacjach numerycznych. Podczas weryfikacji określono wpływ parametrów geometrycznych i strumienia masy płynu przepływającego wewnątrz wężownicy na intensywność wymiany ciepła, długość wężownicy, czas podgrzewa-nia, temperaturę płynu na wypływie z wężownicy, straty ciśnienia oraz moc elektryczną niezbędną do przetłoczenia płynu przez wężownicę. Wyniki obliczeń wykazały, że spośród czterech parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych dwa: średni-ca rury wężownicy i strumień masy cieczy wewnątrz wężownicy mają bardzo duży wpływ na jej charakterystykę cieplno-przepływową.

Indeks: ISBN 978-83-7775-323-1
Rok wydania: 2014
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 124