#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Lepkość wzdłużna emisji
Chemia

Broniarz-Press Lubomira
Mitkowski Piotr T.
Ochowiak Marek
Różańska Sylwia
Różański Jacek
Woziwodzki Szymon

Praca składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono podstawowe informacje na temat właściwości emulsji oraz pomiarów reologicznych prowadzonych w warunkach rozciągania, a także opis dwóch reometrów wzdłużnych własnej konstrukcji wykorzystujących przepływ stagnacyjny między przeciwstawnymi dyszami oraz przepływ płynu przez otwór ostrokrawędziowy. W drugiej części pracy zaprezentowano wyniki pomiarów reologicznych przeprowadzonych w przepływie ścinającym i wzdłużnym emulsji stabilizowanych surfaktantami i polimerami.

Indeks: ISBN 978-83-7775-328-6
Rok wydania: 2014
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 160