#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Sygnały i systemy dynamiczne
Automatyka i robotyka

Florek Andrzej
Mazurkiewicz Przemysław

W książce skrótowo zaprezentowano wiedzę z zakresu analizy i przetwarzania sygnałów, przystosowaną do potrzeb rozpoczynających edukację w technicznych szkołach wyższych. Skupiono się na interpretacji ogólnych zależności i wzorów, na ich fizycznym i praktycznym znaczeniu i zilustrowano je wieloma przykładami i zadaniami uzupełnionymi odpowiedziami. Stosunkowo dużo miejsca poświęcono własnościom i zastosowaniu dyskretnego przekształcania Fouriera. Książka powinna być pomocna także tym wszystkim, którzy mają na co dzień kontakt z analizą i przetwarzaniem sygnałów. Powinna ułatwić całościowe zrozumienie podstaw analizy sygnałów, zwrócić uwagę na kompatybilność wielu opisów i modeli stosowanych w różnych dziedzinach, przekonać do praktycznego podejścia do podstaw rachunku prawdopodobieństwa i zasad estymacji parametrów stochastycznych.

Indeks: ISBN 978-83-7775-360-6
Rok wydania: 2015
Wydanie: II poprawione
Status: dostępna
Stron: 160