#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Partnerships in European Governance
Inżynieria zarządzania

Lissowski Olgierd (red.)
Tadeusz Buksiński (red.)

W książce przedstawiono istotę partnerstwa, omówiono zagadnienie demokratyzacji i racjonalizacji instytucjonalnych struktur europejskiego modelu społecznego, formy partnerstwa i współpracy w tworzeniu konstytucji. Opisano dwa instrumenty modernizacji europejskiego systemu służby publicznej: tzw. otwarty model koordynacji oraz partnerską współpracę państw członkowskich z instytucjami UE. Poruszono w niej zagadnienie innowacji, innowacyjności i partnerstwa oraz partnerstwa, innowacji i modernizacji zarządzania ruchem turystycznym w dużych miastach. Wszystkie omawiane problemy odniesiono do sytuacji w Polsce.

Indeks: ISBN 978-83-7775-364-4
Rok wydania: 2015
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 134