#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Mechanika płynów (wyd. 2 popr.)
Mechanika

Ciałkowski Michał

Skrypt jest uzupełnieniem wykładów z mechaniki płynów prowadzonych na kierunku mechanika i budowa maszyn. Wyboru materiału dokonano tak, aby ująć możliwie duży zakres problemów możliwych do przed-stawienia w formie wykładu i wykorzystania na ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych. Skrypt podzielono na cztery części:, w których przedstawiono: (1) podstawowe wiadomości z zakresu mechaniki płynów (2) wybrane zagadnienia z zakresu statyki płynów, (3) dynamikę cieczy doskonałej oraz (4) dynamikę cieczy lepkiej. Zwrócono przy tym uwagę na interpretację fizyczną zjawisk. Zagadnienia teoretyczne zilustrowano odpowiednio dobranymi przykładami.

Indeks: ISBN 978-83-7775-365-1
Rok wydania: 2015
Wydanie: II poprawione
Status: niedostępna
Stron: 252