#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Światło elektryczne w architekturze i urbanistyce
Architektura

Nawrowski Artur

Autor przedstawił problemy oświetleniowe w kontekście architektury i urbanistyki oraz elektrotechniki. Omówił korelacje, uwarunkowania i ograniczenia tych dziedzin. Zbadał wpływ światła sztucznego i jego parametrów, takich jak: luminancja, barwa, rozkład przestrzenny strumienia, na ekspozycję w porze nocnej obszarów urbanistycznych, obiektów i detali architektonicznych. Wykazał, że oświetlenie jednego obiektu w przestrzeni miejskiej zmienia percepcję innego i w konsekwencji wymusza inny sposób jego oświetlenia. Połączył teorię pola świetlnego i metody jego obliczeń z wykorzystaniem światła w różnych układach urbanistycznych, przy czym położył nacisk na iluminację wybranych w tych układach obiektów architek-tonicznych.

Indeks: ISBN 978-83-7775-366-8
Rok wydania:
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 114