#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Makroergonomia w projektowaniu systemów pracy i jakości życia
Inżynieria zarządzania

Jasiak Aleksandra

W książce przewijają się dwa wątki: podstawowy (dotyczący warstwy koncepcyjno-metodycznej makro-ergonomii) oraz praktyczny (przykłady jej zastosowań). Część pierwsza jest poświęcona: genezie makroer-gonomii (podkreślono potrzebę zhumanizowania projektowania technicznego), jej statusowi metodologicz-nemu (przedstawiono dorobek krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych) oraz systemowej roli (po-legającej na integracji wybranych dziedzin i dyscyplin badań naukowych). W części drugiej podano wybra-ne przykłady zastosowań (akcentujące wykorzystanie makroergonomii w profilowaniu polityki projako-ściowej przedsiębiorstwa oraz w jego działalności marketingowej), a w podsumowaniu opisano perspektywy harmonizacji środowiska pracy i oczekiwań co do jakości życia człowieka we współczesnym świecie.

Indeks: ISBN 978-83-7775-375-0
Rok wydania: 2015
Wydanie: I
Status: nakład wyczerpany
Stron: 130