#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Projektowanie obrabiarek. Napęd główny obrabiarek ogólnego przeznaczenia
Budowa i eksploatacja maszyn

Grajdek Ryszard

W książce w nowym ujęciu, przystosowanym do obliczeń komputerowych, przedstawiono znane zagadnienia dotyczące projektowania napędów głównych obrabiarek. Omówiono podstawy teoretyczne autorskiego pakietu programów PROJEKT, którego menu główne zawiera: dobór liczby zębów przekładni elementarnych, obliczenia kinematyczne: przekładni wielobiegowych i napędów bezstopniowych, wytrzymałości kół zębatych, przekładni z pasami klinowym i zębatym, wałków i łożysk kulkowych, sprawdzające obliczenia wrzecion, a także rozmieszczenie kół w reduktorze wielobiegowym i tablice pomocnicze (program jest dostępny w Internecie: www.ml.put.poznan.pl na stronie źródła elektroniczne/materiały dydaktyczne/materiały dydaktyczne online). W drugim wydaniu (poprawionym i uzupełnionym) omówiono zasady konstruowania odlewów, a także nową wersję (trzecią) pakietu PROJEKT, w której stworzono bazę danych przechowującą obliczone dane napędu.

Indeks: ISBN 978-83-7143-380-1
Rok wydania: 2015
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 98