#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Wokół wybranych problemów koncepcji kultury Jerzego Kmity
Inne

Dobosz Artur

W pierwszej części monografii poddano analizie wybrane problemy badawcze podejmowane przez Jerzego Kmitę, ukazując ewolucję tej problematyki. Trzy pierwsze rozdziały są skoncentrowane na zagadnieniach z zakresu logiki, a rozdział 4 jest poświęcony zagadnieniom związanym z pojmowaniem kultury jako pewnej rzeczywistości myślowej. Część druga dotyczy inspirującego wpływu społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury na metodologiczno-logiczne oraz merytoryczne rozstrzygnięcia w innych ujęciach kultury, funkcjonujących w obszarze kulturoznawstwa, antropologii czy filozofii kultury. Autor przed-stawił w niej także zarys własnego ujęcia kultury, określając je mianem niezmiennika kulturowego.

Indeks: ISBN 978-83-7775-381-1
Rok wydania: 2015
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 144