#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Technologia odlewnictwa
Budowa i eksploatacja maszyn

Modrzyński Andrzej

Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich i magisterskich (dziennych i zaocznych) uczących się przedmiotu techniki wytwarzania – odlewnictwo na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania oraz Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu. Informacje przedstawione w skrypcie umożliwią zapoznanie się z nowoczesnymi metodami wykonywania odlewów łącznie z procesem przygotowania ciekłych stopów do wypełnienia formy odlewniczej oraz zjawiskami fizykochemicznymi towarzyszącymi procesom powstawania odlewu w formie. Tym celom podporządkowano układ pracy. W skrypcie przedstawiono także podstawowe informacje z zakresu projektowania procesów odlewniczych i zasad projektowania odlewanych części maszyn.

Indeks: ISBN 978-83-7775-382-8
Rok wydania: 2015
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 406