#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Współczesne formy komunikowania oraz kreowania wizerunku firmy i przedsiębiorcy
Inżynieria zarządzania

Badzińska Ewa
Gołata Krzysztof
Szczepański Marek

W pierwszym rozdziale szczególną uwagę zwrócono na konwergencję medialną oraz kulturę konwergencji i uczestnictwa (narzędzia Web 2.0 i 3.0), na niestandardowe działania w promowaniu wizerunku przedsiębiorstwa i marki (marketing partyzancki, graffiti, body painting, street painting, ambient media), na promocyjne działania przedsiębiorstw w środowisku wirtualnym (blogi korporacyjne, grywalizacja), a także na wykorzystanie aplikacji mobilnych (kody QR, rozszerzona rzeczywistość). Drugi rozdział jest poświęcony problematyce zarządzania kryzysami (w znaczeniu kryzysów w zakresie public relations). Przeanalizowano w nim kryzys w mediach społecznościowych spowodowany wprowadzeniem nowej oferty produktowej platformy satelitarnej nc+. W trzecim rozdziale uwagę skoncentrowano na współczesnych instrumentach kreowania wizerunku przedsiębiorcy jako osoby publicznej (różnego rodzaju kampanie informacyjne, propagowanie działań przedsiębiorców) i społecznej ocenie tych działań. Zaprezentowano kilka najgłośniejszych kampanii informacyjnych prowadzonych w ostatnich latach.

Indeks: ISBN 978-83-7775-384-2
Rok wydania: 2015
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 122