#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Podstawy geologii dla studentów budownictwa
Budownictwo

Flieger-Szymańska Michalina
Machowiak Katarzyna

W skrypcie przedstawiono zagadnienia omawiane na zajęciach laboratoryjnych z podstaw geologii dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku budownictwo. Zawiera on podstawowe informacje na temat minera-łów i skał, ich prawidłowego rozpoznawania i opisu oraz makroskopowego rozpoznawania gruntów na potrzeby budownictwa.

Indeks: ISBN 978-83-7775-387-3
Rok wydania: 2015
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 88