#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Mechanika płynów
Mechanika

Ciałkowski Michał (red.)

Prezentowany zbiór zadań stanowi ilustrację zagadnień przedstawianych w ramach wykładu z mechaniki płynów na kierunku mechanika i budowa maszyn. Położono w nim szczególny nacisk na pełne rozwiązanie zadań i interpretację fizyczną rozwiązań z zakresu statyki i kinematyki płynów, dynamiki i przepływów quasi-rzeczywistych, jednorodnego przepływu w kanałach otwartych. Każdy rozdział jest poprzedzony krótkim wstępem teoretycznym stanowiącym podstawę do rozwiązania zadań. Zamieszczone rozwiązania mają ułatwić studentowi opanowanie materiału.

Indeks: ISBN 978-83-7143-388-0
Rok wydania: 2015
Wydanie: II rozszerzone
Status: dostępna
Stron: 642