#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Właściwości termofizyczne powietrza i wody przeznaczone do obliczeń przepływów i wymiany ciepła
Inżynieria środowiska

Oleśkowicz - Popiel Czesław
Wojtkowiak Janusz

W monografii przedstawiono wyniki przeglądu i analizy najnowszych dostępnych danych dotyczących właściwości termofizycznych powietrza i wody. Zaprezentowano wybrane równania dostępne w literaturze, a w przypadku ich braku opracowano własne proste równania aproksymujące najbardziej wiarygodne i dokładne dane eksperymentalne i teoretyczne. Na podstawie tych równań sporządzono tablice danych termofizycznych dla powietrza suchego o ciśnieniu 1 bar i dla wody na linii nasycenia. Proponowane równania aproksymujące właściwości termofizyczne powietrza i wody są przeznaczone głównie do obliczeń przepływów i wymiany ciepła.

Indeks: ISBN 978-83-775-389-7
Rok wydania: 2015
Wydanie: II uzupełnione
Status: dostępna
Stron: 166