#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Kryteria brzegowe implementacji systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej
Inżynieria zarządzania

Misztal Agnieszka

W pracy podjęto problem weryfikacji gotowości przedsiębiorstw motoryzacyjnych do wdrożenia systemu zarządzania jakością. Potrzeba rozwiązania tego problemu naukowego wynika z rozbieżności poziomów utrzymywanych systemów jakości, co skutkuje kryzysem zaufania do skuteczności systemów zarządzania jakością. Drugim powodem jest także konieczność określenia warunków, które powinni spełnić przedsiębiorcy, aby wdrożenie systemu było skuteczne. Pozwoli to na wskazanie ewentualnych trudności i barier dla tego procesu. Aby sprecyzować determinanty powodzenia wdrożeń systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych, przeprowadzono badania diagnostyczne, w których skupiono się na ocenie wdrożeń w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz przyczyn zaistniałych niepowodzeń. Badania wyjaśniające z wykorzystaniem metody eksperckiej i dowodzenia nie wprost doprowadziły do zidentyfikowania piętnastu warunków brzegowych wdrożenia systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. Szczegółowe studia literaturowe potwierdziły wpływ tych czynników na powodzenie i skuteczność wdrożenia. Kryteria brzegowe poddano kwantyfikacji, a następnie utworzono z nich model oceny przedwdrożeniowej przedsiębiorstw. Model jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej, którą pojmuje się jako jeden z czterech rodzajów działalności: producenci części i podzespołów samochodowych, przedsiębiorstwa serwisu i napraw samochodów, przedsiębiorstwa trans-portu drogowego, dystrybutorzy części i punkty sprzedaży pojazdów. Empiryczna walidacja modelu oceny przedwdrożeniowej objęła w pierwszej kolejności potwierdzenie skuteczności modelu, po drugie weryfikację czytelności kwestionariusza samooceny przedwdrożeniowej i po trzecie walidację adekwatności modelu do specyfiki przedsiębiorstw motoryzacyjnych. Zastosowanie modelu w praktyce pozwala potwierdzić, czy przedsiębiorstwo motoryzacyjne jest gotowe do skutecznego wdrożenia systemu zarządzania jakością albo ostrzec o przewidywanych trudnościach lub barierach grożących fiaskiem wdrażania.

Indeks: ISBN 978-83-7775-390-3
Rok wydania: 2015
Wydanie: I
Status: nakład wyczerpany
Stron: 191