#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z biomechaniki inżynierskiej
Mechanika

Buśkiewicz Jacek
Grabski Jakub Krzysztof
Walczak Tomasz

Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku inżynieria biomedyczna oraz kierunków pokrewnych łączących wiedzę inżynierską i medyczną. Ma on na celu zapoznanie czytelnika z możliwościami systemu do analizy normalnego i patologicznego ruchu człowieka BTS SMART DX. System ten jest wsparty elektromiografem do pomiaru elektrycznej aktywności mięśni. Kurs praktyczny obejmuje pięć ćwiczeń. Instrukcje do poszczególnych ćwiczeń poprzedza wstęp teoretyczny, głównie z zakresu mechaniki teoretycznej oraz biomechaniki. Z myślą o uzupełnieniu wiedzy wymaganej do przeprowadzenia ćwiczeń do każdego ćwiczenia dodano literaturę. Na końcu skryptu zamieszczono dodatek uzupełniający podstawową wiedzę z zakresu metod numerycznych dotyczącą numerycznego różniczkowania oraz całkowania, których znajomość jest niezbędna do wykonania sprawozdań z niektórych ćwiczeń zawartych w książce.

Indeks: ISBN 978-83-7775-392-7
Rok wydania: 2015
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 76