#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Systemy prawa lotniczego
Inne

Piotr Andrachiewicz

Autor przedstawił główne systemy prawa lotniczego, podał wiele definicji związanych zarówno z prawem lotniczym, jak i z samym lotnictwem. Omawiane regulacje dotyczą jedynie lotnictwa cywilnego. Zaprezentował zmiany prawa lotniczego następujące wraz z rozwojem techniki lotniczej, mające na celu głównie ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa w lotnictwie.

Indeks: 978-83-7775-394-1
Rok wydania: 2015
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 120