#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Zagadnienia emisji spalin silników okrętowych
Budowa i eksploatacja maszyn

Kniaziewicz Tomasz
Merkisz Jerzy
Piaseczny Leszek

Książka zawiera: charakterystykę toksycznych składników spalin i ich wpływ na środowisko naturalne, metody pomiaru związków toksycznych, normy badań emisji związków toksycznych w spalinach silników okrętowych, metody zmniejszania emisji związków toksycznych w silnikach okrętowych; przedstawia modelowanie procesów emisji okrętowych silników napędu głównego w rzeczywistych warunkach eksploatacji i wyznaczanie emisji związków szkodliwych w rzeczywistych warunkach eksploatacji.

Indeks: 978-83-7775-399-6
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 400