#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Metody obliczeniowe optymalizacji w zadaniach
Automatyka i robotyka

Horla Dariusz

Tematyka podręcznika odpowiada zakresowi wykładu teoria i metody optymalizacji, prowadzonego na kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W kolejnych rozdziałach zostały omówione następujące zagadnienia: (1) wprowadzenie do programowania liniowego – metoda graficzna; (2) programowanie liniowe – macierzowa metoda simplex; (3) postać tablicowa metody simplex, dwufazowa metoda simplex; (4) dualność w zadaniach programowania liniowego; (5) programowanie liniowe w zbiorach dyskretnych; (6) programowanie liniowe zero-jedynkowe; (7) wielokryterialne programowanie liniowe; (8) programowanie nieliniowe bez ograniczeń; (9) programowanie nieliniowe z ograniczeniami równościowymi – metoda Lagrange’a; (10) programowanie nieliniowe z ograniczeniami nierównościowymi – metoda Kuhna-Tuckera; (11) zadanie dualne Lagrange’a; (12) iteracyjne metody minimalizacji funkcji jednej zmiennej; (13) iteracyjne metody minimalizacji funkcji wielu zmiennych; (14) metody punktu wewnętrznego dla zadań programowania liniowego; (15) metody punktu wewnętrznego dla wypukłych zadań programowania kwadratowego z liniowymi ograniczeniami; (16) iteracyjne metody dla zadań programowania nieliniowego z ograniczeniami; (17) rachunek wariacyjny; (18) zasada minimum dla układów ciągłych; (19) zasada optymalności Bellmana; (20) liniowe nierówności macierzowe; (21) optymalizacja za pomocą pakietu Matlab. Jest to drugie wydanie podręcznika, poprawione i rozszerzone o zagadnienia programowania liniowego w zbiorach zero-jedynkowych oraz o iteracyjne metody rozwiązywania zadań programowania nieliniowego z ograniczeniami.

Indeks: 978-83-7775-404-7
Rok wydania: 2016
Wydanie: II rozszerzone
Status: dostępna
Stron: 360