#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Ergonomia a poznanie. Odniesienia metodologiczne
Inżynieria zarządzania

Jabłoński Jan

W książce zawarto rozważania, których celem jest poszukiwanie zasad oraz umiejętności zapewniających naukowy charakter poznania właściwego ergonomii. Dokonano tego poprzez analizę odniesień metodologicznych, a następnie wybór spośród nich zasad właściwych określonej koncepcji metodologicznej oraz rodzajów nauk, którym powinien odpowiadać omawiany proces poznania. W pracy szeroko omówiono ogólne i szczegółowe odniesienia metodologiczne ergonomii.

Indeks: ISBN 978-83-7775-417-7
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 196