#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Teoretyczne i doświadczalne podstawy doboru korpusów w zespoły obrabiarkowe
Budowa i eksploatacja maszyn

Gessner Andrzej

Celem przedstawionych w monografii badań teoretycznych i doświadczalnych była poprawa jakości montowanych zespołów obrabiarkowych przez planowy dobór ich części składowych (obrobionych korpusów). Zamieszczono w niej autorskie modele teoretyczne i algorytmy służące do rozwiązania problemu najlepszego pod względem dokładności geometrycznej doboru elementów korpusowych. W celu wyznaczenia modelu błędów zespołów nieruchomych ich powierzchnie uśredniano metodą najmniejszych kwadratów i analizowano ich błędy kątowe względem jednej bazy. W modelu błędów wolumetrycznych połączeń ruchomych uwzględniano błędy geometryczne powierzchni pod prowadnice, a także odkształcenia korpusów spowodowane przez siły masowe i sztywność układów prowadnicowych. Modele współpracy powierzchni roboczych zespołów prowadnicowych walidowano, porównując obliczone błędy prostoliniowości z wartościami zmierzonymi autokolimatorem. Na potrzeby oceny jakości potencjalnego wariantu montażowego wprowadzono pojęcie teoretycznego błędu przestrzennego VEt. Podczas badań skuteczności opracowanych metod w warunkach przemysłowych uzyskano średni wzrost dokładności geometrycznej zmontowanych zespołów obrabiarkowych o ok. 30%.

Indeks: ISBN 978-83-7775-426-9
Rok wydania: 2016
Wydanie: I
Status: dostępna
Stron: 136