#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Inżynieria zarządzania
Inżynieria ergonomiczna. Teoria | Inżynieria zarządzania
Tytyk Edwin
Tytyk_Teoria.JPG
ISBN 978-83-7775-143-5
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 132
Procesowe, strukturalne i kooperacyjne aspekty innowacyjności organizacyjnej przedsiębiorstw | Inżynieria zarządzania
Malinowski Bartosz
Niedźwiedź Szymon
Pacholski Leszek
Pacholski Malinowski Niedźwiedź.JPG
ISBN 978-83-7775-104-6
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 110
Obszar i przedmiot poznania ergonomii. Odniesienia poznawcze i ontologiczne | Inżynieria zarządzania
Jabłoński Jan
Jabłoński-Obszar.JPG
ISBN 978-83-7775-025-4
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 208
Technologie "zero emisji" | Inżynieria zarządzania
Jabłoński Jan (red.)
Jabłoński _zero emisji.JPG
ISBN 978-83-7775-063-6
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 454
Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z materialnym środowiskiem pracy | Inżynieria zarządzania
Dahlke Grzegorz
Górny Adam
Horst Nikodem
Horst Wiesława
Horst Witold
Horst-IV.JPG
ISBN 978-83-7143-973-5
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 158
Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców | Inżynieria zarządzania
Dahlke Grzegorz
Górny Adam
Horst Nikodem
Horst Wiesława
Horst Witold
Korchut Wojciech
Horst-III.JPG
ISBN 978-83-7143-972-8
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 94
Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z indywidualnymi cechami człowieka | Inżynieria zarządzania
Horst Nikodem
Horst Wiesława
Horst-II.JPG
ISBN 978-83-7143-971-1
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 156
Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Wprowadzenie | Inżynieria zarządzania
Horst Nikodem
Horst Wiesława
Horst-I.JPG
ISBN 978083-7143-970-4
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 78
Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej | Inżynieria zarządzania
Jurga Aleksander
Jurga.JPG
ISBN 978-83-7143-900-1
Rok wydania: 2010
Status: dostępna
Stron: 116
Reorganizacja przedsiębiorstw. Zarządzanie zmianą organizacyjną | Inżynieria zarządzania
Grzybowska Katarzyna
Grzybowska.JPG
ISBN 978-83-7143-882-0
Rok wydania: 2010
Status: dostępna
Stron: 88