#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Wiedza dla gospodarki
Projektowanie systemów transportu wewnętrznego | Wiedza dla gospodarki
Lubiński Piotr
lubinski projektowanie systemów.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐258‐6
Rok wydania: 2013
Status:
Stron: 80
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy | Wiedza dla gospodarki
Kałkowska Joanna
Pawłowski Edmund
Włodarkiewicz-Klimek Hanna
Włod Klimek.jpg
ISBN 978-83-7143-273-9
Rok wydania: 2013
Status:
Stron: 132
Ergonomia w zarządzaniu bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy | Wiedza dla gospodarki
Horst Wiesława
Horst-Kończal Maria K.
horstkonczalergonomia.jpg
ISBN 978-83-7775-221-0
Rok wydania: 2013
Status:
Stron: 131
Theory of constrains i lean production. Idea, narzędzia, praktyka zastosowania | Wiedza dla gospodarki
Cyplik Piotr
Hadaś Łukasz
hadas cyplik theory.jpg
ISBN 978‐83‐7143‐216‐6
Rok wydania: 2013
Status:
Stron: 138
Projektowanie procesów pracy | Wiedza dla gospodarki
Grzelczak Agnieszka U.
grzelczak projektowanie.jpg
ISBN 978-83-7775-249-4
Rok wydania: 2013
Status:
Stron: 103
Metody pomiarowe w bezpieczeństwie pracy i ergonomii | Wiedza dla gospodarki
Dahlke Grzegorz
Górny Adam
gornydahlke metody.jpg
ISBN 978-83-7775-316-3
Rok wydania:
Status:
Stron: 106
Logistyka zwrotna | Wiedza dla gospodarki
Golińska Paulina
golinska logistyka zwrotna.jpg
ISBN 978-83-7143-217-3
Rok wydania: 2013
Status:
Stron: 132
Zarządzanie logistyką | Wiedza dla gospodarki
Fertsch Marek
fertdsch zarzlog.jpg
ISBN 978-83-7775-212-8
Rok wydania: 2013
Status:
Stron: 103
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i higieną pracy. Modele systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy | Wiedza dla gospodarki
Dahlke Grzegorz
dahlke zarzadzanie.jpg
ISBN 978-83-7775-248-7
Rok wydania: 2013
Status:
Stron:
Zarządzanie uciążliwością i bezpieczeństwem pracy | Wiedza dla gospodarki
Dahlke Grzegorz
Górny Adam
Horst Wiesława
dahlke.jpg

Rok wydania: 2013
Status:
Stron: 118