#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Wiedza dla gospodarki
Podstawy zarządzania bezpieczeństwiem i zdrowiem w pracy | Wiedza dla gospodarki
Marcinkowski Jerzy S.
podstawy zarzadzania bezpieczenstwem.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐117‐6
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 136
Auditowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy (SZBP) | Wiedza dla gospodarki
Jerzy Stefan Marcinkowski
auditowanie.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐231‐9
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 89
Prawo pracy. Materiały pomocnicze do studiowania przedmiotu na kierunku inżynieria bezpieczeństwa | Wiedza dla gospodarki
Malujda Elżbieta
malujda.jpg
ISBN 978-83-7775-156-5
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 70
Informatyczne wspomaganie planowania i sterowania produkcją | Wiedza dla gospodarki
Kudelska Izabela
Oleśkow-Szłapka Joanna
kudelska.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐107‐7
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 175
Badania operacyjne i teoria optymalizacji | Wiedza dla gospodarki
Józefowska Joanna
Clipboard01.jpg

Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 177
Wprowadzenie do diagnozowania sposobu wykonywania pracy. Wybrane zagadnienia fizjologii, biomechaniki i antropometrii | Wiedza dla gospodarki
Horst Wiesława
horst wprowdo diagn.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐136‐7
Rok wydania:
Status:
Stron: 90
Wprowadzenie do programu ergonomicznego | Wiedza dla gospodarki
Horst Wiesława
Horst-Kończal Maria K.
wprdoprogrergono.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐209‐8
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 72
Diagnozowanie sposobu wykonywania pracy. Zagrożenia ergonomiczne | Wiedza dla gospodarki
Horst Wiesława
horst diagn.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐126‐8
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 116
Planowanie i sterowanie produkcją | Wiedza dla gospodarki
Cyplik Piotr
Fertsch Marek
Hadaś Łukasz
planowanie.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐112‐1
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 138
Ćwiczenia z biotechnologii przemysłowej | Wiedza dla gospodarki
Grajek Włodzimierz (red.)
chemia.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐125‐1
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 73