#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Wiedza dla gospodarki
Elementy chemii jądrowej | Wiedza dla gospodarki
Wiesław Gorączko
Goraczko KL  okł 1 24-01.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐118‐3
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 193
Zarządzanie jakością | Wiedza dla gospodarki
Gołaś Hanna
Mazur Anna
zarzadzaniejakoscia.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐094‐0
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 164
Zarządzanie nowym produktem | Wiedza dla gospodarki
Marek Goliński
zarzadzanienowymproduktem.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐135‐0
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 84
Projektowanie łańcuchów dostaw | Wiedza dla gospodarki
Fertsch Marek
projektowanielancuchowdostaw.jpg
ISBN 978-83-7775-181-7
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 76
Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym | Wiedza dla gospodarki
Fertsch Marek
Golińska Paulina
orgprodlog.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐116‐9
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 76
Zarządzanie przepływem materiałów | Wiedza dla gospodarki
Fertsch Marek
Gania Ireneusz
zarzadzanieprzplywemmaterialow.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐113‐8
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 88
Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw | Wiedza dla gospodarki
Cyplik Piotr
Hadaś Łukasz
zarzadzaniezapasami.jpg
ISBN 978-83-7775-196-1
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 146
Metody promocji negocjacji i techniki sprzedaży | Wiedza dla gospodarki
Bondarowska Karolina
bondarowska.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐149‐7
Rok wydania: 2012
Status:
Stron: 73
Procesy ekstrakcyjne w hydrometalurgii | Wiedza dla gospodarki
Bogacki Maciej B.
hydormetalurgiaa.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐134‐3
Rok wydania:
Status:
Stron: 214
Zarządzanie projektami | Wiedza dla gospodarki
Wyrwicka Magdalena K.
zarzadzanie projektami.jpg
ISBN 978-83-7775-051-3
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 80