#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Wiedza dla gospodarki
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie usługowym | Wiedza dla gospodarki
Wyrwicka Magdalena K.
zarzadzanie.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐071‐1
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 106
Audyt personalny | Wiedza dla gospodarki
Grzelczak Agnieszka U.
Wyrwicka Magdalena K.
audyt pers.jpg
ISBN 978-83-7143-015-5
Rok wydania:
Status:
Stron: 94
Biomateriały | Wiedza dla gospodarki
Adamska Katarzyna
Voelkel Adam
biomaterialy.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐028‐5
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 142
Ergonomia w technice | Wiedza dla gospodarki
Butlewski Marcin
Tytyk Edwin
ergonomia w technice.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐048‐3
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 181
Zarządzanie przedsiębiorstwem. Funkcje i struktury | Wiedza dla gospodarki
Pawłowski Edmund
Trzcieliński Stefan
zarz_przeds funkcje i struktury.jpg
ISBN 978-83-7143-968-1
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 149
Hybrydowe źródła energii | Wiedza dla gospodarki
Krawczyk Piotr
Skowroński Jan M.
Urbaniak Jan
hybrydoweźren.jpg
ISBN 978-83-7143-997-1
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 42
Konkurencyjność przedsiębiorstw | Wiedza dla gospodarki
Cyrson Edward
Skawińska Eulalia
Zalewski Romuald I.
konkurencyjnosc przedsiebiorstw.jpg
ISBN 978-83-7775-018-6
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 136
Gry kierownicze | Wiedza dla gospodarki
Ragin-Skorecka Katarzyna
Włodarczak Zbigniew
gry kierownicze.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐092‐6
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 83
Projektowanie systemów bezpieczeństwa | Wiedza dla gospodarki
Mrugalska Beata
Prussak Waldemar
projektowanie systemów bezp.jpg
ISBN 978-83-7775-054-4
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 146
Makroergonomia | Wiedza dla gospodarki
Jasiak Aleksandra
Pacholski Leszek
makroergonomia.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐045‐2
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 125