#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Wiedza dla gospodarki
Metody akustyczne w badaniach inżynierskich | Wiedza dla gospodarki
Banaszak Jacek
Kowalski Stefan
metodyakustyczne.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐082‐7
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 124
Zarządzanie środowiskiem | Wiedza dla gospodarki
Jabłoński Jan
zarzadzanie srodowiskiem.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐036‐0
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 86
Strategie zakupowe | Wiedza dla gospodarki
Grzybowska Katarzyna
strategie zakupowe.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐043‐8
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 116
Zarządzanie ryzykiem zawodowym | Wiedza dla gospodarki
Górny Adam
gorny.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐093‐3
Rok wydania:
Status:
Stron: 76
Tradycyjne i współczesne systemy wytwarzania. Materiały dydaktyczne | Wiedza dla gospodarki
Golińska Paulina
tradycyjneiwspolczesnesystemy.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐053‐7
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 68
Tradycyjne i nowoczesne systemy wytwarzania | Wiedza dla gospodarki
Golińska Paulina
tradycyjneinowoczesne.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐047‐6
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 118
Wdrażanie systemu zarządzania jakością | Wiedza dla gospodarki
Gołaś Hanna
Mazur Anna
golas mazur wdrazanie.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐016‐2
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 115
Współczesne systemy produkcyjne | Wiedza dla gospodarki
Fertsch Marek
Pawlak Natalia
Stachowiak Agnieszka
fertsch współczesne systemy produkcyjne.jpg
ISBN 978‐83‐7143‐980‐3
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 64
Moduły systemów informatycznych zarządzania | Wiedza dla gospodarki
Fertsch Marek
Fertsch Michał
fertsch moduly.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐081‐0
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 88
Zarządzanie dystrybucją. Metody i mierniki oceny | Wiedza dla gospodarki
Cyplik Piotr
Fertsch Marek
Hadaś Łukasz
cyplik zarzadzanie dystrybucja.jpg
ISBN 978‐83‐7775‐072‐8
Rok wydania: 2011
Status:
Stron: 147