#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Budowa i eksploatacja maszyn
Dynamika gazów | Budowa i eksploatacja maszyn
Grzelczak Mateusz
Walczak Janusz
Walczak Grzelczak.JPG
ISBN 978-83-7775-211-1
Rok wydania: 2013
Status: dostępna
Stron: 104
Wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie drogowym | Budowa i eksploatacja maszyn
Żak Jacek
Okładka już wkrótce!!! ISBN 83-7143-591-6
Rok wydania: 2005
Status: dostępna
Stron: 410
Hamulce pojazdów szynowych | Budowa i eksploatacja maszyn
Piechowiak Tadeusz
Piechowiak.JPG
ISBN 978-83-7775-130-5
Rok wydania: 2012
Status: dostępna
Stron: 322
Using the optimization of injectors for the improvement of ecology diesel engines | Budowa i eksploatacja maszyn
Idzior Marek
Idzior.JPG
ISBN 978-83-7775-148-0
Rok wydania: 2012
Status: dostępna
Stron: 102
Tribologia. Wprowadzenie do zagadnień tarcia, zużywania i smarowania | Budowa i eksploatacja maszyn
Nosal Stanisław
Nosal.JPG
ISBN 978-83-7775-146-6
Rok wydania: 2012
Status: dostępna
Stron: 254
Badania silników spalinowych | Budowa i eksploatacja maszyn
Serdecki Wojciech (red.)
Serdecki.JPG
ISBN 978-83-7775-105-3
Rok wydania: 2012
Status: dostępna
Stron: 390
Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów wirujących | Budowa i eksploatacja maszyn
Tuliszka-Sznitko Ewa
Tuliszka-Sznitko.JPG
ISBN 978-83-7775-042-1
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 296
Zastosowanie metody rozwiązań podstawowych do zagadnień przewodzenia ciepła | Budowa i eksploatacja maszyn
Ciałkowski Michał
Frąckowiak Andrzej
Kołodziej Jan
Mierzwiczak Magdalena
Mierzwiczak.JPG
ISBN 978-83-7143-938-4
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 130
Grafika komputerowa. Laboratorium | Budowa i eksploatacja maszyn
Krawiec Piotr (red.)
Krawiec-Grafika.JPG
ISBN 978-83-7143-994-0
Rok wydania: 2011
Status: nakład wyczerpany
Stron: 180
Fizykochemiczne podstawy regulacji i sterowania silników spalinowych | Budowa i eksploatacja maszyn
Kozak Władysław
Kozak.JPG
ISBN 978-83-7143-978-0
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 202