#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Budownictwo
Metoda obliczeń wymienników ciepła z pionową wężownicą | Budownictwo
Urbanowicz Alicja E.
Wojtkowiak Janusz
urbanowicz.jpg
ISBN 978-83-7775-323-1
Rok wydania: 2014
Status: dostępna
Stron: 124
Bezpieczeństwo budowli w warunkach zagrożenia terrorystycznego | Budownictwo
Garstecki Andrzej
Łodygowski Tomasz
loydgowski_garstecki.jpg
ISBN 978-83-7775-208-1
Rok wydania: 2013
Status: dostępna
Stron: 172
Mechanika konstrukcji prętowych w ujęciu macierzowym. Wstęp do metody elementów skończonych | Budownictwo
Guminiak Michał
Rakowski Jerzy
Guminiak Rakowski.JPG
ISBN 978-83-7775-200-5
Rok wydania: 2012
Status: dostępna
Stron: 448
Wybrane zagadnienia zaawansowanej mechaniki budowli | Budownictwo
Litewka Przemysław
Sygulski Ryszard
Litewka Sygulski.JPG
ISBN 978-83-7775-142-8
Rok wydania: 2012
Status: dostępna
Stron: 284
Podstawy technologii betonu | Budownictwo
Zieliński Krzysztof
zielinski.jpg
ISBN 978-83-7775-353-8
Rok wydania: 2015
Status: dostępna
Stron: 232
Stalowe konstrukcje prętowe. Część I. Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej | Budownictwo
Kurzawa Zdzisław
Kurzawa cz 1_wyd 2.JPG
ISBN 978-83-7775-102-2
Rok wydania: 2012
Status: dostępna
Stron: 370
Stalowe konstrukcje prętowe. Część II. Struktury przestrzenne, przekrycia cięgnowe, maszty i wieże | Budownictwo
Kurzawa Zdzisław
Kurzawa cz 2.JPG
ISBN 978-83-7775-064-3
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 236
Siły przekrojowe w układach statycznie wyznaczalnych | Budownictwo
Dębiński Janusz
Dębiński.JPG
ISBN 978-83-7143-807-3
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 234
Izolacyjność termiczna i nośność murowanych ścian zewnętrznych. Rozwiązania i przykłady obliczeń | Budownictwo
Gaczek Mariusz
Jasiczak Józef
Kuiński Marek
Siewczyńska Monika
Jasiczak.JPG
ISBN 978-83-7143-998-8
Rok wydania: 2011
Status: nakład wyczerpany
Stron: 196
Mechanika budowli. Zadania, część 1 | Budownictwo
Rakowski Jerzy
Rakowski.JPG
ISBN 978-83-7143-315-3
Rok wydania: 2007
Status: dostępna
Stron: 532