#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Inżynieria zarządzania
Makroergonomia w projektowaniu systemów pracy i jakości życia | Inżynieria zarządzania
Jasiak Aleksandra
Clipboard01.jpg
ISBN 978-83-7775-375-0
Rok wydania: 2015
Status: nakład wyczerpany
Stron: 130
Partnerships in European Governance | Inżynieria zarządzania
Lissowski Olgierd (red.)
Tadeusz Buksiński (red.)
lissowski.jpg
ISBN 978-83-7775-364-4
Rok wydania: 2015
Status: dostępna
Stron: 134
Identification of the production working time losses | Inżynieria zarządzania
Siemieniak Maciej
siemieniak.jpg
978-83-7775-348-4
Rok wydania: 2014
Status: dostępna
Stron: 110
Projektowanie i integracja systemów zarządzania projakościowego | Inżynieria zarządzania
Jasiulewicz-Kaczmarek Małgorzata
Misztal Agnieszka
Jasiulewicz-Kaczmarek_Miszta.jpg
ISBN 978-83-7775-339-2
Rok wydania: 2014
Status: dostępna
Stron: 264
Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Wybrane problemy | Inżynieria zarządzania
Horst Wiesława
Marcinkowski Jerzy S.
problemy bezpieczeńśtwa.jpg
ISBN 978-83-7775-299-9
Rok wydania: 2014
Status: nakład wyczerpany
Stron: 124
Wybrane problemy doskonalenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy | Inżynieria zarządzania
Marcinkowski Jerzy S. (red.)
marcinkowski wybrane problemy.jpg
ISBN 978-83-7775-331-6
Rok wydania: 2014
Status: dostępna
Stron: 180
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy. Problemy z zakresu edukacji | Inżynieria zarządzania
Horst Wiesława (red.)
Marcinkowski Jerzy S. (red.)
bezpieczenstwoiochrona.jpg
ISBN 978-83-775-330-9
Rok wydania: 2014
Status: dostępna
Stron: 128
Metoda planowania zapotrzebowania materiałowego w planowaniu produkcji i sterowaniu jej przebiegiem | Inżynieria zarządzania
Fertsch Marek
fertsch.jpg
ISBN 978-83-7775-263-0
Rok wydania: 2013
Status: dostępna
Stron: 132
Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna | Inżynieria zarządzania
Kłos Zbigniew
Kłos_Innowacyjność.JPG
ISBN 978-83-7775-195-4
Rok wydania: 2012
Status: dostępna
Stron: 178
Inżynieria ergonomiczna. Praktyka | Inżynieria zarządzania
Tytyk Edwin
Tytyk_Praktyka.JPG
ISBN 978-83-7775-144-2
Rok wydania: 2011
Status: dostępna
Stron: 122