#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Fertsch Marek (red.)
Ergonomia - technika i technologia - zarządzanie | Inżynieria zarządzania
Fertsch Marek (red.)
m_fertsch_m.jpeg
ISBN 978-83-7143-866-4
Rok wydania: 2009
Status: dostępna
Stron: 356